Members

Professor   Taiki SAITO

Assistant Professor   Kazuhiro HAYASHI

Undergraduate (B4)

Noboru HAKOGI
Ryuto DOI
Konomi SHOJI
Minoru UCHIMURA

Lab Photo

Master course (M1)

Yunosuke HIRASAWA
Shogo KANEDA
Anne Puteri Gozali

Lab Photo

Master course (M2)

Takumi OTSUKA
Takuma OTSUKI
Yoshiaki SUZUKI
Shugo TAKANO
Wataru HACHIMORI
Faisal Bin Zaman

Lab Photo

International Course

Ahmad Naqi -Master course 2nd-
Amanullah Dost -Master course 1st-

 

ページトップへ